Informacje o ćwiczeniu

Budowanie ram modelu szkieletowego.

Kategoria

Doświadczeni użytkownicy

Wymagany czas

60 minut

Używany plik ćwiczeniowy

SkeletonBase.ipt

Uwaga: Kliknij łącze i przeczytaj niezbędne instrukcje instalacji plików ćwiczeń pod adresem http://www.autodesk.com/inventor-tutorial-data-sets-2014. Następnie pobierz zestawy danych ćwiczenia i wymagane instrukcje instalacji plików ćwiczeń, a potem zainstaluj zestawy danych zgodnie z instrukcją.

Budowanie ramy modelu szkieletowego wspierającej zbiornik kulisty. Rama jest związana z kulistym zbiornikiem. Dopasowanie rozmiaru zbiornika spowoduje automatyczne wyrównanie do zmian ukończonej ramy.

Wymagania wstępne

Porady dotyczące nawigacji

Dalej